Skip to main content
RESEARCH ARTICLE

Comparative of HPHT and CVD diamond: performance and defect analysis for alpha radiation detector

Lianxi Mu ,
Tingting Hu ,
Jinlong Liu ,
Zhifu Zhu ,
Runlong Gao ,
Linyue Liu ,
Liangxian Chen ,
Junjun Wei ,
Yuting Zheng ,
Xiaoping Ouyang ,
Chengming Li
+ 3 authors fewer
Volume 3, Issue 1 (2023)
DOI: 10.1080/26941112.2023.2271510

Keywords

Single crystal diamond; radiation detector; alpha particle; plasma purification; energy resolution

0
Favorite
Share

Related articles